2021-06-01 Stambyte färdigt

Stambytet är klart. Vissa smärre justeringar kan återstå.


2021-01-30 Stambyte mera info

Återstående låsbyten startar 2021-02-12. Detta innebär att du måste vara tillgänglig från kl 0730.
Med största sannolikhet kommer vatten och avlopp att bli avstängda en tid framöver.


2021-01-01 Stambyte hitintills känt:
P-platserna 1-5 ska var utrymda senast 2021-01-11

Stambytet börjar 2021-01-18 med låsbyte.

Styrelsen/EA

2020-08-15 Nya sopkärl är på plats.
Huvudnyckeln (=portnyckeln) passar till alla sopluckor.
Styrelsen/EA

2021-06-01 Avgiftshöjning
Samtliga avgifter och hyror höjs med 10% från och med juli månad.

Styrelsen/EA

2021-09-01 Stambytet är nu helt färdigt
Allt verkar fungera ok.

Styrelsen/EA