Kontakt Styrelsen: info@brfrakningen2.se (ej akuta ärenden)

Ordförande: Tibor Eminefendic

Kassör: Esko Antikainen

Sekreterare: Elpida Avgeri

Suppleant: Elisabeth Carlsson


0762475249